tirsdag den 20. december 2011

The missing link - mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne

Nedenstående artikel af Lektor Nikolaj Frydensbjerg Elf, SDU, er brugbar læsestof for alle de lærere, der er interesseret i at få en indsigt i, hvordan det forholder sig i "grøften" mellem eleven i folkeskolen og gymnasiet. Nikolaj er i øvrigt ved at lægge sidste hånd på en rapport om brugen af mobiltelefonen som pædagogisk værktøj i det danske skolesystem. Hvis du/I vil vide mere om Nikolajs arbejde, så klik ind på hans hjemmeside her. Jeg har i øvrigt hyret Nikolaj til at holde oplæg sammen med Lotte Nyboe  i marts 2012. Mere herom senere.
Elf Og Paulsen Brug Af It i Gymnasiet Til Me Die Attack 290911 Til Gymnasiedage

onsdag den 14. december 2011

tirsdag den 13. december 2011

Kunne vi få en rep. fra Odder ned og holde oplæg for piloterne?

Odder Kommune ipad løsning
Vi udvikler pædagogikken og didaktikken omkring:
Her er et bidrag til arbejdet med medier i undervisningen. Det hele tager udgangspunkt i teorierne omkring projektorganiserede arbejdsformer, men bygger en række ekstra lag på via medierne.
Det hele for at skabe udvidede muligheder for at promovere dannelse som koncept i undervisningen.

lørdag den 10. december 2011

Did you know 4.0

Did you know 3.0

Når vi taler om it og medier...

Når vi taler om it og medier…

It- og mediekompetencer i Folkeskolen

It- Og Mediekompetencer i Folkeskolen

Fra It- og medieplan til medieguide eller

Fra It- Og Medieplan Til Me Die Guide Eller