tirsdag den 20. december 2011

The missing link - mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne

Nedenstående artikel af Lektor Nikolaj Frydensbjerg Elf, SDU, er brugbar læsestof for alle de lærere, der er interesseret i at få en indsigt i, hvordan det forholder sig i "grøften" mellem eleven i folkeskolen og gymnasiet. Nikolaj er i øvrigt ved at lægge sidste hånd på en rapport om brugen af mobiltelefonen som pædagogisk værktøj i det danske skolesystem. Hvis du/I vil vide mere om Nikolajs arbejde, så klik ind på hans hjemmeside her. Jeg har i øvrigt hyret Nikolaj til at holde oplæg sammen med Lotte Nyboe  i marts 2012. Mere herom senere.
Elf Og Paulsen Brug Af It i Gymnasiet Til Me Die Attack 290911 Til Gymnasiedage

onsdag den 14. december 2011

LæringsPortal med konkrete undervisningsforløb


Forskellige undervisningsforløb i forskellige fag med brug af medier. Simple, nemme at gå til og overskuelige, når man arbejder med få lektioner om ugen i et fag.
http://sites.google.com/site/itiundervisningen/

Mediepiloterne i Svendborg


tirsdag den 13. december 2011

Kunne vi få en rep. fra Odder ned og holde oplæg for piloterne?

Odder Kommune ipad løsning
Vi udvikler pædagogikken og didaktikken omkring:
Her er et bidrag til arbejdet med medier i undervisningen. Det hele tager udgangspunkt i teorierne omkring projektorganiserede arbejdsformer, men bygger en række ekstra lag på via medierne.
Det hele for at skabe udvidede muligheder for at promovere dannelse som koncept i undervisningen.

lørdag den 10. december 2011

Did you know 4.0

Did you know 3.0

Når vi taler om it og medier...

Når vi taler om it og medier…

It- og mediekompetencer i Folkeskolen

It- Og Mediekompetencer i Folkeskolen

Fra It- og medieplan til medieguide eller

Fra It- Og Medieplan Til Me Die Guide Eller

fredag den 25. november 2011

Digitale værktøjer og netværk

Inspiration til Mediecamp

Mediecamp ide fundet på penalnet.dk

Mere inspiration til dannelse af mediepatruljer på skolerne

Projektbeskrivelse fundet på penalnet.dk

Er ibogen/ebogen den digitale overgang fra undervisningsbogen, som vi kender den?

Penalnet.dk

Følg med i bloggen om det digital penalhus.

Penalnet.dk

Vidensbrønd - medier og bevægelse

torsdag den 24. november 2011

Ny læringsdidaktik med it som omdrejningspunkt


Start på 22.22

Tak for et spændende møde!
At lave et paradigme- skifte inden for undervisning med/i medier kræver både nytænkning og mod, men er en nødvendighed for at klargøre eleverne til den verden, de kommer ud i.
Ideen med at fokusere på, at eleverne producerer for at evaluere produktet, finder jeg tiltalende, da eleven hermed bliver meget mere deltagende i undervisningen- og derved får mulighed for at lære mere.
I ovenstående film giver Rantzausminde Efterskole et bud på en didaktisk -formel, som kunne videre udvikles i en retning, der passer til folkeskolen?
God fornøjelse!

Udvalgsformand forsvarer millioninvestering i iPads

Følg link til folkeskolen og læs debatten om Ipads

onsdag den 23. november 2011

Referat af Mediepatruljemødet tirsdag den 22.november 2011

Referat Den 22. Nov.
Gratis Programmer i Den Faglige Undervisning

tirsdag den 22. november 2011

Top Gratis programmer på nettet
Er det Christian Jensen, som præsenterer tjenesterne?

Opskrift på mediepatruljeMediepatruljen er skolens redskab til at føre sin mediehandleplan ud i livet og for alvor få gjort it og nye medier til en naturlig del af undervisningen.

Der er 12 børn fra hvert trin med i Mediepatruljen, som bestyres af skolens pædagogiske it-vejleder. Tjansen skifter mellem eleverne cirka hver måned.

Der er møde en gang om ugen, hvor børnene bliver præsenteret for et nyt tema.

Eksempler på temaer kan være:

Test af forskellige digitale læremidler og portaler

Kendskab til gratis onlineredskaber, som kan bruges i undervisningen. Det kunne være wix.com til præsentationer eller google.maps til matematikundervisningen.

Redskaber til digital historiefortælling som fx goanimate.com
Mediepatruljebørnene viser derefter de nye programmer og tricks for de andre børn og deres lærere på en morgensamling i deres hjemområde. På den måde spreder den ny viden sig mellem børnene – og til lærerne.

I hvert af skolens lærerteams er der en it-lærer, der griber boldene fra børnene i Mediepatruljen, vejleder de andre lærere og sørger for, at udstyret er i orden.

Alle lærerne får informationer om Mediepatruljens arbejde flere gange om ugen via intranettet på skolen.

Mediepatrulje eksempel